عضویت در شوراهای استانی و کمیته های ملی

 • خانه
 • /
 • عضویت در شوراهای استانی و کمیته های ملی

عضويت در شوراها و کميته های ملی

 • عضو کميته تخصصي عمران، حمل و نقل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري کشور(1390-1392)
 • عضو شورای مرکزی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کشور( 1396-1394)
 • عضو كميته علمي تخصصي معماري دانشگاه جامع علمي- کاربردي كشور(1392- 1380)
 • عضو شاخه مهندسي عمران گروه فني و مهندسي جهاد دانشگاهي كشور (1388- 1380)
 • عضو شوراي هماهنگي جهاددانشگاهي کشور (1392-1388)
 • عضو کانون انديشه شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور 1392

 

عضويت در شوراها و کميته های استانی

 • عضو شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان از 1388 تا کنون
 • عضو کمیته پژوهش و فناوری استان ۱۳۹۴ تا کنون
 • عضو کمیسیون تخصصی آموزش و پژوهش استان ۱۳۹۵ تا کنون
 • عضو کميته نظارت و ارزيابي دانشگاه جامع علمي کاربردي استان کرمان با حکم معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع کشور(1392-1386)
 • عضو شوراي آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي استان کرمان(1387-1386)
 • عضو سازمان نظام مهندسي استان کرمان (1392-1374)
 • سرپرست گروه پژوهشي مديريت منابع آب جهاددانشگاهي استان کرمان (1388-1386)
 • مسئول كميته منطقهاي آبياري و زهكشي استان كرمان(1378-1395)
 • عضو شوراي فرهنگ عمومي استان کرمان (1377-1397)
 • عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه شهيد باهنرکرمان(1386-1396)
 • عضو ستاداقامه نماز دانشگاه علوم پزشکي کرمان (1385-1396)
 • عضو شوراي فرهنگي دانشگاه شهيد باهنر کرمان (1378 -1398)
 • عضو شوراي فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي کرمان (1378 – 1398)
 • عضو کميته تحقيقات اداره تعاون استان کرمان (1388-1380)
 • عضو کميته تحقيقات شرکت مهندسي آب و فاضلاب استان کرمان (1396-1391)
 • عضو تمام وقت گروه پژوهشي زلزله و سازه جهاددانشگاهي استان کرمان
 • عضو گروه پژوهشي مديريت ريسک و بحران جهاددانشگاهي استان کرمان
 • عضو گروه پژوهشي مقاوم سازي و تکنولوژي هاي نوين جهاددانشگاهي استان کرمان
 • عضو مرکز خدمات تخصصي فناوريهاي نوين ساختماني و سازه­هاي فضاکار جهاددانشگاهي استان کرمان
 • دبير انجمن سازه هاي فضاکار ايران- شعبه کرمان
 • عضو هيات مديره ستاد ديه استان کرمان
 • عضو کميته پيشگيري از جرائم دادگستري استان کرمان
 • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان 1398