پروژه های انجام شده

 • خانه
 • /
 • پروژه های انجام شده
 • مدير طرح تهيه سند توسعه و اشتغال و سرمايه گذاري استان کرمان مصوب در شوراي عالي اشتغال کشور و ابلاغي توسط رئيس جمهور وقت
 • مدیر طرح تهیه سند آمایش استان کرمان
 • مدير طرح توليد و پياده سازي نسخه دوم نرم افزار FORMIAN
 • مدير طرح مطالعـات مستندسازي و آسيب شناسي مخازن آب استان كرمان
 • مجري طرح مدل بندي جريان هاي ورودي به سد جيرفت استان كرمان
 • مجري طرح مطالعات دفع آب هاي سطحي شهر دهج شهرستان شهربابك استان كرمان
 • مجري طرح جمع آوري و تحليل تجربيات كشورهاي اروپايي در زمينه ساخت فضاهاي آموزشي به ويژه در مقاطع دانشگاهي
 • مجري طرح بررسي ميزان آلودگي بيولوژيكي و شيميايي آب قنات گوهرريز جوپار
 • مدير نظارت بر احداث واحدهاي اسكان موقت مناطق زلزله زده بم و بروات
 • مجري طرح بررسي تغييرات شيب بخش هاي تره كار و خشكه كار مجراي قنات- مطالعه موردي قنوات گوهر ريز و كوثر خيز جوپار
 • مجري طرح مطالعه و جمع بندي تجربيات فني مقنيان و كارشناسان تجربي قنوات استان كرمان
 • همکار طرح كاليبره نمودن روش هاي برآورد سيلاب در حوزه هاي داراي آمار و فاقد آمار- حوزه رودخانه هليل رود
 • مجري طرح بررسي پارامترهاي هيدرولوژيكي قنوات گوهر ريز و كوثر خيز استان كرمان
 • مدير طرح نظارت فني بر پروژه هاي خشکسالي استان کرمان
 • همکار طرح آثار زيست محيطي راه هاي دسترسي به معدن سرچشمه
 • همکار طرح بررسي اثرات معدنكاري بر روي خصوصيات هيدرولوژيكي و كيفيت آب رودخانه ها (مطالعه موردي رودخانه شور رفسنجان)
 • همکار طرح بررسي نشر آلاينده ها و روش كنترل آنها در معدن مس سرچشمه
 • همکار طرح بررسي خصوصيات هواشناسي حوضه رودخانه شور رفسنجان
 • همکار طرح بررسي خصوصيات هيدرولوژيكي رودخانه شور رفسنجان به همراه يك مدل آماري پيش بيني جريان
 • همکار طرح مطالعه چگونگي پيامدهاي زيست محيطي در فرآيند كاركرد معدن ذوب مس سرچشمه
 • مدير طرح ساخت 500 واحد مسکوني جهت اسکان دائم زلزله زدگان زلزله زرند
 • مدير طرح تجهيزبالگرد شناسايي 206 به کاربرد رزمي
 • مجري طرح بررسي روشهاي نوين تصفيه آب آشاميدني و تصفيه فاضلاب در مناطق شهري و صنعتي (با توجه به تكنولوژي ممبران ها)
 • مجري طرح ارزيابي لرزه اي و بهسازي شبستان شمالي مسجد جامع کرمان
 • همکار طرح تعيين ميزان سرب، کاديم، منگنز، نيکل،مس، روي و آهن در غبار خانگي و مقايسه آن با غبار خارج از خانه در شهر کرمان
 • همکار طرح طراحي نرم افزار مديريت بحران در تلفن همراه
 • طراح و محاسب ساختمان مرکزي جهاددانشگاهي استان کرمان
 • طراح و محاسب ساختمان مرکز آموزش علمي-کاربردي جهاددانشگاهي استان کرمان
 • مدير طرح ارزيابي سازه کارخانه هماتيت شرکت سنگ آهن گل گهر سيرجان
 • مدير طرح بررسي مکانيابي اردوگاههاي اسکان موقت براي جمعيت هاي آسيب ديده از زلزله در شهرستان هاي جيرفت و عنبرآباد
 • مدير طرح تحليل ريسک لرزه اي و ارزيابي خسارت ابنيه شهرستان رفسنجان