مسئولیت های اجرایی

  • خانه
  • /
  • مسئولیت های اجرایی
  • مسئول واحد آموزش بخش فرهنگی جهاددانشگاهی کرمان (1373-1371)

  • معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان (1377- 1372)

  • مسئول خبرگزاری ايسنا منطقه کوير استان کرمان (1388-1378)

  • رئيس مركز آموزش عالی علمی – کاربردی جهاددانشگاهی استان كرمان (1395-1380)

  • مديرگروه عمران مرکز آموزش عالی علمی_کابردی (1388-1386)

  • مدير گروه مهندسی فناوری ارشد سازه های فضاکار مرکز آموزش عالی علمی کابردی جهاد دانشگاهی استان کرمان (1395-1392)

  • مسئول راه اندازی و تاسيس پژوهشکده زلزله و سوانح طبيعی جهاد دانشگاهی (1395-1386)