مسئولیت در کنفرانس ها و همایش های علمی

 • خانه
 • /
 • مسئولیت در کنفرانس ها و همایش های علمی
 • دبير اولين كنفرانس ملي بررسي و راهكارهاي مقابله با خشكسالي-1379
 • دبير سمينار دانش سنتي و تنوع زيستي-1381
 • دبير اولين سمينار سراسري لايسيمتر- 1382
 • دبير دومين كنفرانس بين المللي قنات – 3 و 4 آذر 1384
 • دبير جشنواره قراني دانشجويان سراسر کشور – 1380
 • دبير کارگاه آموزشي سازه هاي بافت کششي و گنبد هاي کابلي – 1387
 • دبير کنفرانس بين المللي سبک سازي و زلزله- 1 و2 ارديبهشت ماه 1389
 • دبير برگزاري سمينار و کارگاه آموزشي فناوريهاي نوين ساختماني، سبک سازي و صنعتي سازي ساختمان- 20 آبان 1389
 • دبير برگزاري کنفرانس ملي زلزله، سازه و روشهاي محاسباتي– 27 و 28 مهر ماه 1390
 • دبير نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري استان کرمان- آذر 1390
 • دبير سومين کنفرانس ملي زلزله و سازه – 26 و 27 مهرماه 1391
 • دبير سمينار و کارگاه تکنولوژي عالي بتن- 29 آذرماه 1391
 • دبير کارگاه آموزشي، تخصصي سازه هاي فضاکار همزمان با نمايشگاه دستاوردهاي سي ساله جهاددانشگاهي کشور 1391
 • دبير سمينار ها و کارگاههاي آموزشي ساليانه سازه هاي فضاکار ارديبهشت ماه سالهاي 1387 تا 1394
 • دبير چهارمين کنفرانس ملي زلزله و سازه – 4 و 5 ارديبهشت ماه 1392
 • دبير پنجمين کنفرانس ملي زلزله و سازه- 3و 4 ارديبهشت ماه 1393
 • دبير ششمين کنفرانس بين المللي زلزله و سازه-22 و 23 مهرماه 1394
 • دبير کارگاه سازه هاي بلند- مهرماه 1394
 • دبير کارگاه سيستم دوگانه قابهاي خمشي با ديوارها يا هسته هاي گهواره اي- مهرماه 1394
 • دبير کارگاه زبان گرافيکي در معماري- مهرماه 1394
 • دبير هفتمین کنفرانس ملي زلزله و سازه- 6 و 7 ارديبهشت ماه 1396
 • دبير هشتمین کنفرانس ملي زلزله و سازه- 28 و 29 آذر ماه 1397