15
سپتامبر

برگزاری «کارگروه اقتصاد، صنعت و گردشگری» شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان کرمان

ایسنا/کرمان کارگروه «اقتصاد، صنعت و گردشگری» شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان کرمان با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، رییس اتاق بازرگانی استان کرمان، مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان و جمعی از مسئولین، اساتید و نخبگان دانشگاهی استان کرمان در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی کرمان برگزار شد.

دکتر”رضا کامیاب‌مقدس” رییس کارگروه اقتصاد، صنعت و گردشگریِ شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان کرمان در این نشست اظهار کرد: شبکه ملی جامعه و دانشگاه در واقع به شکلی جایگزین اتاق های فکری است که قبلا در استان ها فعالیت می کردند و این شبکه به شکل سازمان یافته تری کار می کند.

وی افزود: هدف از تشکیل این شبکه این است نخبگان را در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح ملی به مشارکت حداکثری بگیرد و نظرات نخبگان دانشگاهی، اجرایی و اقتصادی به کار بگیرد تا جایی که ممکن است از تصمیمات ذهنی غیرقابل اجرا و یا با تصمیم بدون بازدهی مناسب جلوگیری شود.

کامیاب‌مقدس تصریح کرد: تفاهمنامه چهار جانبه‌ای بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در این رابطه منعقد شده و خروجی آن، ساختار ابلاغی به استان هاست.

رییس کارگروه اقتصاد، صنعت و گردشگریِ شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان کرمان بیان کرد: ماموریت این شبکه تسهیل الگوی سیاست گذاری مشارکتی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی با جلب مشارکت حداکثری نخبگان است که ارکان اصلی این شبکه نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های اجرایی است که الگوی سیاست گذاری مشارکتی را در کشور دنبال می کند.

وی با اشاره به ترکیب شورای سیاست گذاری شبکه جامعه و دانشگاه در استان ها افزود: در ذیل این شورا کارگروه های اقتصاد، صنعت و گردشگری؛ آب، محیط زیست و منابع طبیعی و کارگروه فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است.

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان با بیان اینکه این ساختار ظرفیت مناسبی در راستای سیاست گذاری مشارکتی است تا در زمینه رسیدن به هدف بسیار بزرگ یعنی ساماندهی به سیاست گذاری مشارکتی حرکت کنیم، اظهار کرد: دبیرخانه فعالی را در زمینه شبکه ملی جامعه و دانشگاه سازماندهی و تلاش می کنیم از قبل روی موضوعات کار کرده و در حضور اعضا، استفاده حداکثری از جلسات صورت بگیرد و خلاصه و چکیده نظرات کمیسیون های تخصصی را ارائه کنیم.

رییس کارگروه اقتصاد، صنعت و گردشگریِ شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان کرمان گفت: از این ساختار خواسته شده که مهم ترین چالش های فراروی استان را معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه جلسات را ماهیانه برگزار خواهیم کرد، افزود: این ساختار یک فرصت است و اینکه مطالعات، خود را در حوزه اجرا نشان نمی دهد، این نشست ها می تواند به این مقوله مهم بپردازد و حساس سازی را انجام بدهد.

کامیاب‌مقدس بیان کرد: چارچوب این ساختار ملی است و فرصتی برای عرضه مدون نظرات نخبگان اقتصادی و دانشگاهیان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تدوین سند آمایش استان کرمان نیز اشاره و اظهار کرد: مطالعات آمایش استان کرمان مورد تایید شورای آمایش کشور قرار گرفته و سنتز مطالعات آمایش استان کرمان به عنوان الگوی نمونه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی استان های کشور ابلاغ و به عنوان یک الگو مطرح شده است.

کامیاب‌مقدس افزود: این سند در بیش از ۹۰۰۰ صفحه تدوین شده است.