15
سپتامبر

اقدامات اولویت دار دستگاههای مختلف برای ساماندهی بازار قلعه محمود شهر کرمان مشخص گردیده است

به گزارش خبرگزاری ایسنا در جلسه گروه کاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با موضوع ساماندهی بازار قلعه محمود و طرح اکوکمپ دریاچه شور، دکتر کامیاب رئیس جهاددانشگاهی استان ضمن ارائه تحلیلی از شرایط وویژگیهای محله و بازارتاریخی قلعه محمود به ارائه گزارش از اقدامات این نهاد در محله قلعه محمود پرداخت.

 وی ابراز داشت راه اندازی دفتر تسهیلگری با حمایت اداره کل اجتماعی استانداری کرمان، اعتماد سازی در بین ساکنین قدیمی و فعلی محله، گردآوری اطلاعات جامع اقتصادی، اجتماعی و کالبدی از بازار و سایر ابنیه تاریخی محله از جمله اقدامات جامع اقتصادی، اجتماعی و کالبدی از بازار و سایر ابنیه تاریخی محله از جمله اقدامات اساسی جهاددانشگاهی در استان ساماندهی این محله تاریخی و بسیار مهم در قلب شهر کرمان بوده است.

 وی در ادامه افزود بازآفرینی و هویت بخشی مجدد این محله بسیار زیبا و تاریخی هدف مهم ماست و این هدف یعنی احیاء مجدد این بازار که در حال حاضر خالی از سکنه بوده و تقریبا هیچ گونه فعالیت اقتصادی در آن جریان ندارد و در گذر زمان همچون گوهری زیر غبار گذشت سالها و دهه ها پنهان و کم فروغ شده است، مستلزم شناخت عمیق و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه است.

 وی ابراز داشت احیاء بازار قلعه محمود یک امر صرفا کالبدی نیست که با مرمت و بازسازی بخشهایی از بازار و ابنیه تاریخی مجاور آن تحقق یابد بلکه این هدف مهم علاوه برجنبه کالبدی از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیار مهمی نیز برخوردار است.

وی عدم امنیت و وجود کارتن خوابها و معتادان در محدوده بازار و خالی شدن محله از سکنه ایرانی را از مهمترین معضلات اجتماعی محله قلعه محمود برشمرد. عدم فعالیت اقتصادی و متروکه ماندن اکثریت قریب به اتفاق 171 حجره بازار و جریان نداشتن فعالیت های اقتصادی در این بازار از مهمترین چالشهای اقتصادی بود که توسط دکتر کامیاب مقدس برشمرد.

دکتر کامیاب مقدس در ادامه افزود هم اکنون با پیگیری های مستمر دفتر تسهیلگری محله قلعه محموداکثریت صاحبان حجره های بازار شناسایی شده اند و با آنان برای فعال نمودن کسب و کار مذاکره بعمل آمده است علاوه بر این تعدادی از حجره ها اجاره شده با بعنوان محرک توسعه فعالیت های اقتصادی نظیر عرصه محصولات گیاهان دارویی پژوهشکده های جهاددانشگاهی و یا عرصه محصولات صنایع دستی در آنها ارائه گردد.

وی راه اندازی مرکز آموزش و پستیبانی صنایع دستی در زمستان گذشته در قلب بازار  قلعه محمود توسط جهاددانشگاهی را از اقدامات بسیار مهم در راستای احیا مجدد این بازار برشمرد وی آموزش، تامین مواد اولیه ، ارائه مشاوره شغلی و بازاریابی را برای جوانان و زنان سرپرست خانوار و تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصولات صنایع دستی را از اهداف مهم راه اندازی مرکز مزبور برشمرد. برگزاری برنامه پنج شنبه های قلعه محمد با همراهی و مشارکت موثر شهرداری کرمان و همکاری استانداری، جهاددانشگاهی و اداره کل میراث فرهنگی را از اقدامات شاخص اجتماعی در سال گذشته عنوان نمود.

دکتر کامیاب مقدس از حمایتهای موثر و مستمر اداره کل اجتماعی استانداری ، معاونت عمرانی استانداری، شهرداری کرمان و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری تقدیرنموده و همراهی و فعالیت مشترک دستگاههای اثرگذار استان را شرط مهم موفقیت این طرح معرفی نمود.

دکتر کامیاب مقدس ایجاد روشنایی در بازار را بعنوان یکی از مهمترین اقدامات اولویت دار در سالجاری برشمرد که در صورت اجرا کمک شایان توجهی به بازگشت صاحبان صنوف به بازار قلعه محمود ارائه خواهد نمود.

در ادامه خانم موسی پور مدیر کل اجتماعی استانداری به بیان اقدامات ارزشمند دفاتر تسهیلگری در سطح محلات شهر کرمان پرداخت و نیز نقش پر رنگ فعالیت این دفاتر در محلات بافت تاریخی شهر کرمان بویژه محله بازار قلعه محمود تاکید نمود و ابراز داشت اداره کل اجتماعی استانداری حداکثر توان خود را برای جلب همکاری و هماهنگ نمودن اقدامات دشتگاههای مختلف در راستای احیاء این محله تاریخ مبذول داشته و خواهد داشت.

در ادامه سید مصطفی موسوی معاون استاندار کرمان در گروه کاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با موضوع ساماندهی بازار قلعه محمود و میدان و طرح اکوکمپ دریاچه شور با تاکید بر اینکه بازار قلعه محمود تمام مؤلفه‌های محله‌های تاریخی را داراست و یکی از ظرفیت‌های میراثی کرمان به حساب می‌آید، گفت: از آنجا که تمامی مطالعات میدانی انجام شده، تعلل بیش از این جایز نیست و باید طرح عملیاتی با حضور تمامی دستگاه‌های ذی ربط آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه اعتماد سازی عمومی از طریق ایجاد دفتر تسهیلگری و توسعه محلی شهر کرمان انجام شده، بیان داشت: به نتیجه رسیدن این طرح جهش اقتصادی و رونق گردشگری استان را به دنبال خواهد داشت.